Pool Campus Drive 2020 – Aurangabad Result

Thank You for Your Participation in POOL CAMPUS DRIVE Conducted on 21st Jan 2020 at Devgiri College Aurangabad
Shortlisted Candidates are:
1. Abhijeet Patil – DIEMS
2. Yogesh Patil – JNEC
3. Riyakant Rathod – DIEMS
4. Rushikesh Rajulwar – DIEMS
5. Omkar Javadkar – DIEMS
6. Gopal Hade
7. Ratnesh Sahu – DIEMS
8. Tamboli Tayyeb – DIEMS
9. Shubham Salunke – DIEMS
10. Rushikesh Nevase – DIEMS
11. Saurabh Akolkar – DIEMS
12. Satyam Bhonde – Government Engineering College
13. Shubham Snehi –JNEC
14. Rushikesh Pawar – JNEC
15. Suraj Bhusare – DIEMS
16. Siddhant Gawai – DIEMS
17. Tangde Harish
18. Nitin Garad
19. Krushna Adhao- JNEC
20. Ritesh Rathod – MIT
21. Mohd.Anwar
22. Shubham Thorat – DIEMS
23. Rishitej Neharkar – DIEMS
24. Shivam Kulkarni –
25. Aniket Telgole
26. Vijay Butte
27. Saurav Patil
28. Manoj Avhale – DIEMS
29. Sidhant Tayade
30. Kalpesh Joshi – DIEMS
31. Akash Jadhav – Vivekanand College
32. Prithviraj Patange – Vivekanand College
33. Advait Kulkarni – MIT
34. Ganesh Joshi – JNEC
35. Phapal Dynaneshwar Balasaheb
36. Krishna Zamwar – Government Engineering College
37. Navanwar Gajanan – DIEMS
38. Mayur Arote – DIEMS
39. Kamlesh Pawar
40. Vijaykumar Javale – MIT
41. Mahesh Rathod – MIT
42. Parmeshwar Gaikwad
43. Bhupinder Singh –DIEMS
44. Shashank Waykor
45. Saurabh Gadekar
46. Akshay Bhaskare – DIEMS
47. Samadhan Mapari – DIEMS
48. Yogesh Shelke
49. Anil Kulkarni
50. Mangesh Pawar – MIT
51. Shubham Landge – Vivekanand College
52. Rameshwar Shelke
53. Aage Rahul Ganesh
54. Sandesh Mule
55. Sagar Gawai – DIEMS
56. Umesh Dhakane – DIEMS
57. Kiran Garde – DIEMS

Congratulations🥳 to all Shortlisted Candidates.
Shortlisted Candidates will be intimated for the further Interview Process of the Company through Mail and Message.

Course Inquiry Form
close slider