Walk-In Interview Drive for Java and DotNet Freshers Result

Thank for your Participation in Walk-In-Interview Drive for Java and DotNet position, Pune Please find the below-shortlisted candidates list

 
 
 

For Java:

1 Pradnya Kondhekar
2 Sanket Vinayak Chavan
3 Pooja Shivagonda Patil
4 Dhiraj Suresh Tambare
5 Abhijeet Umesh Nimbalkar
6 Piraji Sopan Trimukhe
7 Shraddha Pandurang phadtare
8 Nishant Paraskar
9 Ashwini patil
10 Shruti Lohokare
11 Priyanka Pralhad Sathe
12 Bushra Shabbir Sayyed
13 Hrishikesh Rajiv Nanadikar
14 Mrunal Chandrashekhar Kanade
15 Rohit Yashwant Kamble
16 Vaibhavi Shashikant Joshi
17 Mayuri Dnyaneshwar Shinde
18 Anuja Jalinder Kandge
19 Punam Shivaji Chavan
20 Pallavi Sawant
21 Vaibhav V Dukane

For DotNet:

1 Akshay Ganpat Mawani
2 Akshay Arjun Gite
3 Akshada Shankar Abhang
4 Kalyani Ramnath Shinde
5 Ganesh Mahadev Patekar
6 Madhavi Rameshwar Marathe
7 Nitin Rajdhar Salunkhe
8 Neeta Kadam
9 Hrishi Sutar

CONGRATULATIONS

to all shortlisted candidates Shortlisted candidates will be intimated for the further Interview process of the company through mail and message. We will be starting a Train and Hire Batch, As of now we have more than 25+ companies in a week for IT fresher’s, kindly take the advantage of this opportunity and remove your Fresher Tag with this model.  

Course Inquiry Form
close slider